OS Chicago - шаблон joomla Книги

„Psychoterapeuta czasem stawia żagiel – wiatr wieje ten sam”
B. Hellinger

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia jest samodzielną dziedziną naukową i uznaną metodą leczenia, która w ostatnich czasach rozwija się niezwykle intensywnie. Posiada największą, udowodnioną naukowo skuteczność w leczeniu zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości oraz w leczeniu depresji i innych zaburzeń klasyfikowanych przez Światową Organizację Zdrowia. Jej przewaga nad leczeniem farmakologicznym polega przede wszystkim na braku skutków ubocznych charakterystycznych dla leków oraz na niewielkim niebezpieczeństwie nawrotów objawów. W psychoterapii występują różne podejścia zwane też modalnościami. Różnią się one teoretycznymi założeniami co do przyczyn zaburzeń (albo trudności i problemów). Podstawowe znaczenie w psychoterapii ma kontakt między klientem a psychoterapeutą, co potwierdzają to najnowsze badania naukowe. 

 

Kto mi pomoże?

Łatwo pomylić psychoterapię z innymi formami pomocy, którą zajmują się psycholodzy lub psychiatrzy. Wynika to z powierzchownego podobieństwa zawodu psychoterapeuty, psychologa i psychiatry. Zawód psychoterapeuty jest odrębną profesją wymagającą wieloletniego, podyplomowego przygotowania (zwykle około 7 lat) oraz przejścia własnej psychoterapii przez osoby przygotowujące się do tego zawodu. Nie należy zatem mylić magistra psychologii czy specjalisty psychiatry z psychoterapeutą - mimo, że czasem sami tak się nazywają. Psycholog posiada przygotowanie przede wszystkim do prowadzenia testów psychologicznych, stawiania diagnozy psychologicznej i poradnictwa. Psychiatra jest lekarzem, którego domeną jest leczenie metodami i środkami medycznymi, przede wszystkim lekami. Ci specjaliści z tytułu własnych profesji nie posiadają wiedzy i umiejętności psychoterapeutycznych, chyba że wyszkolili się również w zawodzie psychoterapeuty. Jako pacjent masz prawo sprawdzić kompetencje osoby, do której zwracasz się o pomoc. Możesz sprawdzić jej przynależność do profesjonalnych towarzystw psychoterapeutycznych oraz dowiedzieć się, w jaki sposób pracuje. Wolno ci także zapytać, czy psychoterapeuta przeszedł własną psychoterapię i czy poddaje swoją pracę superwizji (nadzór i kontrola pracy przez innego psychoterapeutę – superwizora, która gwarantuje wysoką jakość pomocy). 

 P. Polnik

 

Kontakt

 

ŚLĄSKIE CENTRUM PSYCHOTERAPII INTEGRATYWNEJ

ul. Poniatowskiego 25 (I piętro), 40-055 Katowice

Paweł Polnik (+48) 698 997 237
Aldona Karużys (+48) 605 557 588
Damian Zdrada (+48) 501 240 021